ก-การช่าง-logo-277x300

เกี่ยวกับ ก.การช่าง

คุณค่าองค์กร

“ยึดมั่นในพันธสัญญา เพื่อความพึงพอใจและความไว้วางใจของลูกค้า พร้อมด้วยคุณธรรมและความซื่อสัตย์ ก.การช่าง จะมอบความซื่อสัตย์ให้แก่ลูกค้า ด้วยพันธสัญญาของเราในการสร้างความพอใจให้ลูกค้า ในการดำเนินงานเรา ปรับตัวและมีความยืดหยุ่น ก.การช่าง มีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า ในการทำงานด้านก่อสร้างที่หลากหลายมากขึ้น พร้อมทั้งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ก.การช่างเรามีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยการทำงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการสื่อสารที่ทันสมัยและยังตระหนักในคุณค่าของบุคลากร ก.การช่าง เรามุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกคน ในองค์กร”